Città Metropolitana di Firenze
Il Sindaco Nardella convoca il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze
Nardella convoca il Consiglio della Cittą Metropolitana di Firenze (foto archivio Antonello Serino - Met)

Nardella convoca il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze (foto archivio Antonello Serino - Met)

24/11/2020 10.08.57
Cittą Metropolitana di Firenze

[torna all'articolo]