MET

L'Orchestra da Camera Fiorentina nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi

Città Metropolitana di Firenze
Venerdì l’Orchestra da Camera Fiorentina in Palazzo Medici Riccardi

L'Orchestra da Camera Fiorentina nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi

13/06/2018
Città Metropolitana di Firenze