MET

Così Caterina de’ Medici salutò per sempre Firenze  (fonte foto sito Palazzo Medici)

Città Metropolitana di Firenze
Così Caterina de’ Medici salutò per sempre Firenze

Così Caterina de’ Medici salutò per sempre Firenze (fonte foto sito Palazzo Medici)

29/08/2019
Città Metropolitana di Firenze - Mus.e