MET

Interpretazione di Caterina de' Medici

Città Metropolitana di Firenze
Così Caterina de’ Medici salutò per sempre Firenze

Interpretazione di Caterina de' Medici

29/08/2019
Città Metropolitana di Firenze - Mus.e